EFIKA Dortmund

Na BBRV Blog se objevily informace ohledně EFIKA MorphOS konference v Dortmundu začátkem září, článek obsahuje 2 nové fotografie s MorphOS 2.0 - na jedné je vidět nové přepínání virtuálních obrazovek mezi známou MorphOS hrou Birdieshoot a MorphOS 2.0 s MUI4.

BBRV Blog: EFIKA Dortmund

Syndikovat obsah