Genesi zveřejnila EFIKA prezentační video

Genesi zveřejnila EFIKA prezentační video - GNU/Linux, 3D OpenGL, QNX 6.3, MorphOS na EFICE - přehrávání videa a 3D hra, KDE 3.5.

EFIKA Demo (MP4)
PowerDeveloper: EFIKA Demo
BBRV Blog: EFIKA Demo

Syndikovat obsah