MorphOS: Ovladač Helios Firewire

Guillaume "Yomgui" Roguez vydal první verzi Helios, jeho Firewire ovladače pro MorphOS. Helios je možné stáhnout zde. Archív také obsahuje vývojářské include SDK soubory pro další vývojáře, kteří by chtěli vytvářet aplikace využívající firewire knihovnu Helios.

Helios archive obsahuje následující soubory:

 • README : manuál
 • Libs/helios.library : toto je srdce Heliosu.
 • FWInspect : MUI grafický interface pro průzkum 1394 sběrnice.
 • SDK/* : všechny soubory potřebné pro vývoj aplikací využívajících Helios.
SDK/include: všechny C hlavičkové soubory (.h).
SDK/lib/libhelios.a : gluelib pokud nepoužíváté inliny.

Instrukce pro instalace a použití:

1. Pokud se Vám Helios líbí a jste si jistí, že ho chcete nainstalovat, nakopírujte prostě soubor libs/helios.library do adresáře LIBS:. Potom nakopírujte FWInspect do C: (nebo kamkoliv jinam).

2. Spuštění FWInspect, je to MUI aplikace.

 • všechny rozpoznaná pracující lokální zařízení jsou zobrazeny v horním seznamu.
 • Id: je lokální identifikátor uzlu (local node identifier).
 • Label: je spojení všech textových řetězců nalezených v uzlu ROM.
 • Type: je typ uzli (AVC/SBP2 jsou rozpoznány).
 • Můžete otevřít čtecí/zapisovací okna použitím tlačítek v pravém horním rohu.
 • Můžete vybrat zařízení, zadat adresu a nebo hodnotu a kliknout na tlačítka pro čtení/zápis (Read/Write).
 • Můžete spustit reset sběrnice pomocí Reset Bus tlačítka.

Známé problémy a omezení:

- 'Isochrone' mód není podporován.

- omezení asynchroního módu:
* Ping žadosti nejsou podporovány.
* Lock žádosti/odpovědi nejsou podporovány.

- Zatím žádná správa sběrnice (pro podporu 'isochrone' módu).

- FWInspect zobrazuje pouze první PCI OHCI1394 bridge nalezený na hostu.

- Funkce Helios_EnableBus() / Helios_DisableBus() fungují, ale můžou způsobit pád v případě, pokud je knihovna helios.library vymazána z paměti (flush) a potom znovu nahrána.

 

Syndikovat obsah